Заңды ақпарат

Материалдар мен сайттың мазмұнымен қамтамасыз етілген ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Дегенмен, METRO барлығына дереккөзді көрсете отырып, мәтіндік ақпаратты ішінара немесе толық көшіру құқығын береді. Материалдар мен сайттың мазмұнымен қамтамасыз етілген ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Логотиптерді қоспағанда, авторлық құқықты қорғау ережелеріне сәйкес осы сайттан суреттер мен графиканы сақтауға немесе көшіруге рұқсат етілмейді.

Материалдар мен сауда белгілері үшін авторлық құқық

Кез келген материалды жариялау кезінде METRO AG компаниясы жалпыға бірдей қолданылатын графикалық, бейне және мәтіндік материалдарға қатысты авторлық құқықты сақтауға немесе меншікті, өздері жасаған графикалық, бейне және мәтіндік материалдарды немесе жалпыға қолжетімді графикалық, бейне және мәтіндік материалдарды қолдануға тырысады.

Біздің интернет-ресурстарда пайдаланылатын және құқықтары үшінші жақпен қорғалуы мүмкін сауда белгілерінің және тауар белгілерінің атаулары, олардың тіркелген иелеріне тиесілі материалдар мен тауарлық белгілер авторлық құқықты қорғау туралы тиісті ережелерге сәйкес (шектеусіз) таратылады. Тауар белгісін айту немесе пайдалану фактісі осы тауар белгісі бойынша үшінші тұлғаларға тиесілі авторлық құқықпен қорғалмаған дегенді білдірмейді.

METRO AG компаниясымен жасалған кез келген жарияланған материалдың авторлық құқығы METRO AG компаниясының меншігінде қалады. Басқа электронды немесе баспа басылымдарында METRO AG компаниясының тікелей рұқсатынсыз мұндай графикалық, бейне немесе мәтіндік материалдарды көшіруге немесе пайдалануға тыйым салынады.

Ақпаратты көшіру
МЕТRО сайтының ішіндегі ақпараттар авторлық құқық туралы заңмен қорғалған.
Ақпаратты немесе мәліметтерді, атап айтқанда, суреттер мен графикалық материалдарды көшіру МЕТRО  ЖШС-нің алдын ала рұқсатымен ғана мүмкін болады. 
МЕТRО ЖШС сайтындағы барлық ақпараттар мен мәліметтер, оларды қолдану және жазу, сондай-ақ барлық тиісті әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 
Айрықша юрисдикцияның шыққан орны мен аумағы - Алматы.
МЕТRО ЖШС
Мекен-жайы: Сайын 16В
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: № 92976-1910-ЖШС (ШҚ)    07/08/2008

Құнды қағаздар
Бұл сайттағы ақпарат акцияларды сатып алуға шақыру болып саналмайды; сол сияқты, оны басқа кез келген формадағы акцияларды сатуға шақыру ретінде түсінуге болмайды. METRO AG компаниясы осы сайтта жарияланған фактілер мен сандармен немесе онда орналастырылған кез келген басқа ақпараттармен байланысты, болуы мүмкін ықтимал пайданы қоса алғанда, тікелей немесе жанама зақым үшін жауап бермейді.