ПАЙДАЛАНЫЛҒАН COOKIES ФАЙЛДАРЫНБАПТАУ 

Бұл веб-сайт
сізге жақсырақ қызмет үшін cookie файлдарын пайдаланады. Белгілі бір cookie
файлдарын пайдаланғыңыз келмесе, оларды осы бетте кез келген уақытта қосуға
немесе өшіруге болады. Кейбір cookie файлдары веб-сайттың жұмыс істеуі үшін өте
маңызды және оларды өшіруге болмайды. Басқа cookie файлдарын өзіңіз қосуыңызға
немесе өшіруіңізге болады. Cookie файлдарын өшіру веб-сайттың жұмысына әсер
етуі мүмкін.